AKADEMIA KREATYWNEGO PRZEDSZKOLAKA

Akademia kreatywnego przedszkolaka
Gmina Ujazd realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Akademia kreatywnego przedszkolaka”.
Gmina Ujazd ogłasza rekrutację dzieci w wieku przedszkolnym do nowego oddziału
w Przedszkolu Samorządowym w Os. Niewiadów utworzonego w ramach projektu
„Akademia kreatywnego przedszkolaka”

1.08.2017 – 31.08.2018

W projekcie weźmie udział 20 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art. 14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r. o systemie oświaty, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Ujazd.

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą w I etapie rekrutacji kryteria wg art.20 c pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, zaś w II etapie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

Zajęcia przedszkolne prowadzone będą w godz. 7.00-16.00 w okresie 1.09.2017-31.08.2018 (z wyłączeniem lipca 2018 r.).
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność objęte zostaną zajęciami w ramach kształcenia specjalnego, tj.: terapią integracji sensorycznej, zajęciami
z psychologiem i logopedą oraz zajęciami rewalidacyjnymi.

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie 14-28 sierpnia br. w Przedszkolu Samorządowym w Os. Niewiadów.

Projekt oferuje także zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci uczęszczających do
Przedszkola Samorządowego w Os. Niewiadów oraz logopedyczne i terapię integracji sensorycznej dla dzieci potrzebujących wsparcia w tym zakresie, które prowadzone będą w okresie październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach dodatkowych przyjmowane będą w okresie 18-25 września br. w Przedszkolu Samorządowym w Os. Niewiadów.

W rekrutacji stosowane będzie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie i opłat za godziny pobytu dziecka wykraczające poza podstawę programową).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub Przedszkolu Samorządowym w Os. Niewiadów (Os.Niewiadów 27, 97-225 Niewiadów, tel.: (44) 719 23 84).
Przedszkolowo.pl logo