Nasze przygody z małą kroplą wody

Woda jest dobrem, z którego korzystamy codziennie w różnych celach. Potrzebujemy wody do picia, prania, kąpieli, sprzątania domu, podlewania ogródka, mycia samochodu. Ogromne ilości wody są zużywane przez przemysł i rolnictwo. Często nie zdajemy sobie sprawy z ilości wody jaką zużywamy na darmo. A tymczasem okazuje się, że kontrolując przepływ wody w naszych gospodarstwach możemy poczynić bardzo duże oszczędności. I nie chodzi tu o zaniechanie mycia się czy ograniczenie higieny, ale o zwyczajne i rozsądne gospodarowanie wodą. Realizując ten projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uświadomimy dzieciom, że życie bez wody na ziemi było by nie możliwe. Wszystko co żyje potrzebuje wody: rośliny, zwierzęta, ludzie a postępujący rozwój technologiczny przyczynia się do powstawania zanieczyszczeń zbiorników wodnych. Dzięki realizacji tego projektu wzrośnie świadomość mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji, firm a w szczególności rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola o znaczeniu wody na ziemi i konieczności jej oszczędzania i dbania o czystość zbiorników wodnych. Dbałość o wodę jest w interesie każdego człowieka. Dlatego chcemy już od najmłodszych lat edukować przyszłych odbiorców wody, w myśl powiedzenia „czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”. Zważywszy na fakt, że od września do naszego przedszkola uczęszczać będzie blisko 170 dzieci zamieszkujących w miejscowościach naszej gminy mamy dużą szansę dotrzeć do wielu rodzin zamieszkujących naszą gminę a przez nich do bliskich i znajomych rodzin.
Dzięki udziałowi w projekcie :
[*] dzieci będą mieć możliwość dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z rodzicami oraz wspólnej pracy nad, zadaniami wykonywanymi podczas różnych działań zaplanowanych w projekcie[newline][*] dzieci będą pogłębiać więzi w grupie [newline][*] zachęcimy całe rodziny aby przenosiły zachowania ekologiczne z doraźnych akcji do domów[newline]
Przedszkolowo.pl logo