ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność
przyjmowana jest w pokoju intendenta (od wejścia głównego korytarzem w prawo i schodami na pierwsze piętro)
Opłaty pobierane są za miniony miesiąc tzw "z dołu" (w październiku za wrzesień)
w dniach od 2 do 10 dnia m-c w godzinach 8:00- 16:00
Opłaty przyjmuje pani Magdalena Ogórek
NOWY NUMER POD KTÓRY NALEŻY ZGŁASZAĆ NIEOBECNOŚĆ DZIECKA 506 495 512 możesz przysłać powiadomienie SMS-em

Osoby które zadeklarowały wpłatę na konto mogą dokonać wpłaty po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty.
numer konta: 4289 8500 0400 6006 0003 6100 03
W polu tytułem należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca za który dokonywana jest płatność.
nr konta:
Od września 2017r za opóźnienia w płatności są naliczane odsetki karne. Prosimy o regularne wpłaty.
Przedszkolowo.pl logo