PLAN PRACY W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

GRUPA I (sala na dole)
7:00 - 16:00
mgr Urszula Druszcz
mgr Beata Wosik
angielski mgr Paulina Dębiec
nauczyciel dodatkowy mgr Małgorzata Kobalczyk

GRUPA II (sala 15 na górze)
6:30-15:00
mgr Ewa Mierzwa
mgr Aldona Twardowska
angielski mgr Paulina Dębiec

GRUPA III (sala 14 na górze)
8:00 - 15:00
mgr Ewelina Opulska-Plich
mgr Aldona Twardowska
angielski mgr Paulina Dębiec

GRUPA IV (sala 12 i szatnia na górze)
8:00 - 15:00
mgr Karolina Nowak
mgr Beata Wosik
angielski mgr Paulina Dębiec

GRUPA V (sala nr 10 w szkole, szatnia w przedszkolu)
7:30-15:00
mgr Joanna Mazurek
mgr Aldona Twardowska
angielski mgr Paulina Dębiec


GRUPA VI (sala 108 w szkole)
8:00 - 16:00
mgr Katarzyna Polus
mgr Urszula Druszcz
angielski mgr Paulina Dębiec
religia mgr Jadwiga Olczak

GRUPA VII (sala 114 w szkole)
8:00 - 15:00
mgr Joanna Nakaziuk
mgr Aldona Twardowska
angielski mgr Paulina Dębiec
religia mgr Jadwiga Olczaklogopedia: mgr Ewelina Opulska-Plich i mgr Beata Wosik
terapia SI: mgr Joanna Mazurek
gimnastyka korekcyjna:mgr Maria Motyl
ped.specjalna (oligofrenopedagog):mgr Małgorzata Kobalczyk
dyrektor mgr Anna Żak
Przedszkolowo.pl logo