Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Drzewo - przyjaciel człowieka

10.10.2017r. nasze przedszkole wzięło udział już w 15 edycji programu "Święto Drzewa", poświęconej niezliczonym korzyściom, jakie dają nam drzewa.Drzewa towarzyszą człowiekowi od zawsze. Najskuteczniej ze wszystkich roślin produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. W miastach oczyszczają powietrze z pyłów i gazów, zwiększają wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasów, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt.Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy jakość naszego życia. Dlatego nasze przedszkolaki zawsze żyły w przyjaźni z drzewami i w tym roku również uroczyście obchodziliśmy to święto. Dzieci z każdej grupy wybrały sobie jedno drzewo na swojego przyjaciela, oznaczyły je i od tej pory będą obserwować i opiekować się nim.
Relacja 2017-10-11, 21:40 | autor: Urszula Druszcz
Przedszkolowo.pl logo