Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W/G NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów


Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.


PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 8:00 DO 13:00


6.30 – 8.00 Grupy łączone. Zabawy wg pomysłów dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym, zabawy i ćwiczenia logopedyczne

8.00 – 8.30 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00 Śniadanie. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku .

9.00 – 9.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach( dzieci 3 i 4 letnie)

9.00 - 10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach(dz. 5,6 letnie)

9.30 - 10.15 Dzieci 3,4, letnie Zabawa swobodna dzieci

10.00 - 11.00 (dzieci 5 i 6 letnie)
10.15-11.30 (dzieci 3 i 4 letnie) Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.

11.00 – 11.30 Czynności opiekuńcze, organizacyjne , czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela

11.30 – 12.30 Obiad , czynności samoobsługowe, opiekuńcze

12.00 – 13.00 grupy młodsze- odpoczynek poobiedni muzykoterapia, bajko terapia, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela (czytanie bajek, opowieści ruchowe, czynności opiekuńcze)
grupy starsze - relaksacja, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ćwiczenia utrwalające wiadomości;

12.30 – 13.00 Dzieci 5, 6 letnie zabawy integracyjne, konstrukcyjne i plastyczno-techniczne, gry planszowe

13.00 -14.00 Grupy młodsze -zabawy dowolne w sali i na powietrzu, gry ,układanki, zajęcia dodatkowe.
grupy starsze – praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci;

14.00 -14.30 podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.30 -16.00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne , tematyczne, pobyt a świeżym powietrzu , zajęcia dodatkowe ,prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia. Pobyt w grupach łączonych.

Przedszkolowo.pl logo