ZANIM ROZPOCZNE NAUKE W SZKOLE

ZANIM TWOJE DZIECKO PÓJDZIE DO SZKOŁY
Kompetencje 5- latka po ukończeniu przedszkola

Arkusz diagnostyczny dojrzałości 5-latka uwzględnia:
Sprawność ruchową
Spostrzeganie słuchowe
Spostrzeganie wzrokowe
Sprawność rysowania
Sprawność rąk
Myślenie
Myślenie matematyczne
Mowę
Orientację w otoczeniu
Kontakty z dziećmi
Emocje i stosunek do działania

Charakterystyczne cechy

ROZWÓJ RUCHOWY

5-latki bardzo lubią ruch, choć maja jeszcze stosunkowo słabe mięśnie. Ponadto nie potrafią długo usiedzieć w jednym miejscu. Bardzo szybko męczą się 5-letnim dzieciom ręce, które są jeszcze dosyć krótkie.
5-latek potrafi:
Biegać, skakać, wspinać się na drabinki
Skakać na dwóch nogach przed siebie
Skakać na jednaj nodze w miejscu
Przejść po wąskiej dróżce o szerokości ok. 25 cm
Stać przez ok. 15 sekund z zamkniętymi oczami, nieruchomo na obu nogach
Zrobić samodzielnie trzy przysiady
Szybko wchodzić i schodzić ze schodów naprzemiennie (bez trzymania poręczy)
Zaczyna uczyć się jeździć na rowerze na dwóch kółkach
Samodzielnie rozebrać się
Ma kłopoty z samodzielnym ubieraniem się
Samodzielnie je łyżką i widelcem, sprzątać ze stołu
Umyć i wytrzeć twarz i ręce
Umyć zęby pod kontrolą
Uczesać włosy (nie na całej głowie)
Budować z klocków lego
Wylepiać z plasteliny
Nawlekać korale
Przyklejać naklejki
Drzeć papier na małe kawałki i wyklejać nim kontury
Przecinać nożyczkami papier i ciąć po prostej (początki)
Prawidłowo trzymać ołówek
Rysować linie pionowe, poziome lub ukośne
Odwzorować kółko, kwadrat, trójkąt, trapez, krzyżyk
Kolorować obrazki
Rysować rysunek zgodnie z podanym tematem (przybliżone części ciała, barwy podobne do rzeczywistych)
Odwzorowywać niektóre szlaczki
Malować kredkami, farbami, pędzlem

ROZWÓJ PSYCHICZNY

Uwaga 5-latka jest:
Mimowolna (zmiany w otoczeniu przyciągają uwagę dziecka)
Krótkotrwała (skupia uwagę na wykonywanych czynnościach od kilku do kilkunastu minut)
Niepodzielna (dziecko 5-letnie koncentruje się tylko na jednej czynności)
Silna (dziecko przy wykonywaniu ważnej czynności często nie odbiera innych bodźców)
Pamięć 5-latka jest:
Mimowolna (zapamiętuje przypadkowo to, co je ciekawi, a nie to co jest ważne, nie zawsze zapamiętuje to czego nauczyciel od niego wymaga)
Krótkotrwała w odniesieniu do mało ważnych informacji dla dziecka i długotrwała gdy informacje mają duży ładunek emocjonalny (baśnie, piosenki)
Mechaniczna (dziecko nie jest krytyczne wobec zapamiętanych wiadomości, zapamiętuje w sposób dosłowny)
Świeża (szybko zapamiętuje)
Mała gotowość pamięci (dopiero po dłuższej chwili dzieci wydobywają z pamięci informację, o która nam chodzi)

SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE

5-latek:
Lubi słuchać, gdy mu się czyta
Rozumie tekst, który mu się czyta
W wyuczonym wierszu odtwarza rymy
Potrafi podzielić zdanie trzy i czterowyrazowe na wyrazy (po ćwiczeniach)
Potrafi podzielić wyraz na dwie, trzy sylaby (po ćwiczeniach)
Potrafi wydzielić samogłoskę i spółgłoskę w nagłosie (po ćwiczeniach)
Nie wyodrębnia głosek w wygłosie
Potrafi tworzyć proste rymy
Potrafi pokazać w otoczeniu lub na obrazkach przedmioty, których nazwy zaczynają się da podana głoskę
Rozpoznawane są zależności czasowe (kolejność głosek, kolejność słów w mówieniu itp.)

SPOSTRZEGANIE WZROKOWE

5-latek:
Spostrzega w sposób przypadkowy, nieuporządkowany
Spostrzega do kilkunastu elementów na obrazkach
Nie spostrzega zależności przestrzennych między elementami obrazka
Spostrzega od 5 do ok. 8 różnic między podobnymi obrazkami
Spostrzega podstawowe części człowieka, ale nie spostrzega usytuowania ich względem siebie, ani podstawowych cech
Potrafi różnicować kształty liter drukowanych, cyfr, kształty podstawowych figur geometrycznych
Potrafi budować proste budowle według załączonego wzoru, odwzorować kwadrat z narysowaną przekątną
Poznawane są zależności przestrzenne (za, obok, nad, za, z tyłu, na górze, na dole, z prawej, itp.)

MYŚLENIE

5-latek:
Ma trudności z przyswajaniem wiadomości dotyczących przestrzeni i czasu, ale rozróżnia już pory roku
Potrafi porównywać pod katem różnic
Potrafi porównywać pod kątem podobieństw
Często myśli w sposób skojarzeniowy
Potrafi klasyfikować ze względu na dwa, trzy kryteria
Myśli myśleniem „życzeniowym”
Opiera się głownie na cechach wyglądu zewnętrznego

MYŚLENIE MATEMATYCZNE

5-latek:
Przelicza zbiór składający się z ok. 10 elementów
Rozumie pojęcia: więcej, mniej, tyle samo, ile (nie rozumie pojęć: o tyle więcej, o tyle mnie)
Potrafi na polecenie dokładać i zabierać (dodawać i odejmować) elementy zbioru, podając wynik liczy na konkretach
Wie, że ostatni liczebnik odnosi do wielkości zbioru
Nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych
Nie rozumie jednostek miar
Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne i jest osłuchany z ich nazwami

MOWA

W wieku 5 lat słownik dziecka znacznie powiększa się i jest uwarunkowany kulturowo. Dlatego też dzieci, którym czyta się książki znają o wiele więcej słów niż bierni słuchacze.
5-latek:
Nazywa czynności, sytuacje, opisuje za pomocą przymiotników
Prawidłowo wymawia głoski
Wypowiada się zdaniami, potrafi przedstawić przebieg zdarzenia, opisać co się stało, co zdarzyło się w przedszkolu itp.
Pyta się o nieznane słowa
Rozumie treść poleceń, rozumie podstawowe pojęcia dotyczące sytuacji w domu i w przedszkolu

EMOCJE

Dziecko w wieku 5 lat zaczyna rozumieć, że rodzice przyjdą po niego do przedszkola. Chce bawić się z rówieśnikami i dlatego coraz rzadziej obraża się, płacze i złości. Ponadto przewiduje reakcje dorosłych na skutki swojej działalności i próbuje pokonywać trudności, o ile nie przerastają znacznie jego możliwości.
Emocje 5-latka są:
Krótkotrwałe silne, gwałtowne, dziecko często nie może nad nimi zapanować
Spontaniczne, wyraziste zmienne

ROZWÓJ SPOŁECZNY

5-latek:
Bawi się w grupie, jest zapraszany do wspólnej zabawy
Próbuje bawić się zgodnie z innymi, bez ciągłych kłótni
Rzadziej obraża się i płacze
Mniej skarży
Zaczyna stosować się do poleceń skierowanych przez nauczyciela
Zaczyna przejmować się uczuciami swoich rówieśników
Ponadto należy pamiętać, że wiek powyżej 4 roku życia to:
Wiek fascynacji słowem
Faza grzecznego dziecka
Skrajne gwałtowne reakcje emocjonalne
Przedszkolowo.pl logo