ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z PRZEDSZKOLEM!

DRODZY RODZICE!
ZAPRASZAMY KANDYDATÓW NA PRZEDSZKOLAKA NA SPOTKANIA ADAPTACYJNE KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W KWIETNIU I MAJU 2018R W NIŻEJ WYMIENIONYCH TERMINACH W GODZINACH OD 15:00 DO 16:00
MOŻNA UCZESTNICZYĆ W KAŻDYM SPOTKANIU ŁĄCZNIE 10 GODZIN ZABAWY,ZWIEDZANIA PRZEDSZKOLA, ROZMÓW Z NAUCZYCIELKAMI I PSYCHOLOGIEM.

23.04.2018 PONIEDZIAŁEK - dyżur pełni mgr
24.04.2018 WTOREK - dyżur pełni mgr
25.04.2018 ŚRODA - dyżur pełni mgr
26.04.2018 CZWARTEK - dyżur pełni mgr
27.04.2018 PIĄTEK -dyżur pełni mgr

7.05.2018 PONIEDZIAŁEK - dyżur pełni mgr
8.05.2018 WTOREK - dyżur pełni mgr
9.05.2018 ŚRODA - dyżur pełni mgr
10.05.2018 CZWARTEK - dyżur pełni mgr
11.05.2018 PIĄTEK - dyżur pełni mgr


ADAPTACJA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu całej rodziny, dlatego warto się do tego odpowiednio przygotować.

Większość psychologów jest zdania, że trzylatek nie jest jeszcze w stanie samodzielnie przekroczyć progu instytucji zbiorowego wychowania, jaką jest przedszkole. Wymaga ono wparcia rodziny i nauczycieli. Tymczasem, wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych wskazują na to, iż jedną z przyczyn problemów adaptacyjnych dzieci jest brak współpracy między rodziną a przedszkolem. Obserwuje się, iż rodzice oddający swoje trzyletnie dziecko do przedszkola przeżywają pewne obawy oraz są zaskoczeni wymaganiami wobec przyszłych przedszkolaków. Szczególnie trudne momenty przeżywają rodzice, gdy pojawią się pierwsze problemy z przystosowaniem dziecka do warunków i wymagań przedszkola. Często po prostu nie potrafią tych problemów rozwiązać i pomóc dziecku, a uwagi nauczycielek przyjmują jak swoisty atak, a nie przejaw troski o ich dziecko. Powszechnie wiadomo, że przedszkole może zapewnić prawidłowy rozwój dziecka oraz zaspokoić jego najważniejsze potrzeby tylko przy dobrej współpracy z jego rodziną.

Rodzice są dla dziecka najważniejszymi osobami i to oni pierwsi będą objaśniać mu wszystko, co jest dla niego trudne i niejasne w nowym środowisku. To oni też będą w największym stopniu kształtować stosunek emocjonalny dziecka do przedszkola.

Dla wielu dzieci pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem przykrych napięć i strachu przed nowym, nieznanym otoczeniem. Małe dziecko może rozwijać swoje indywidualne możliwości oraz nawiązywać kontakty społeczne tylko wtedy, gdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Owo poczucie bezpieczeństwa można kształtować poprzez stopniowe oswajanie i poznawanie nowego otoczenia. Połowa sukcesu w adaptacji malucha do przedszkola to przekonanie rodziców, że przedszkole jest najlepszym środowiskiem stymulującym jego rozwój. Jeśli rodzice są o tym przekonani to potrafią spowodować, że maluch zapragnie bawić się z dziećmi w przytulnym i kolorowym przedszkolu. Warto wcześniej obejrzeć przedszkole i poznać panią nauczycielkę.

Przebieg procesu adaptacji zależy od ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka i ma charakter indywidualny. Łagodny start w środowisko przedszkolne może m.in. zapewnić opanowanie umiejętności samoobsługowych. Poziom opanowania tych umiejętności ma bowiem wpływ na poczucia bezpieczeństwa i niezależności dziecka.

Przedszkole oczekuje, iż dziecko 3-letnie powinno mieć opanowane następujące czynności samoobsługowe:


samodzielne jedzenie łyżką,
mycie rąk,
samodzielne korzystanie z toalety,
zdejmowanie i ubieranie podstawowych części garderoby,
rozpoznawanie swoich rzeczy,
czyszczenie nosa,
znajomość swojego imienia i nazwiska.

Przeciętny rozwój dziecka umożliwia w pełni opanowanie tych umiejętności. Jednak dzieci przychodzące do przedszkola często różnią się pod względem dojrzałości przedszkolnej, co wynika w dużej mierze z systemu wychowawczego w rodzinie. Dlatego też do realizacji powyższych wymagań i kształtowania umiejętności konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy środowiskiem rodzinnym i przedszkolnym.

Pierwszy krok dziecka w samodzielność często bywa trudny. Zatem musimy zrobić wszystko aby ułatwić dziecku przedszkolny start i dobrze przygotować do czekających je zadań.
Adaptacja
Drodzy rodzice! Ważne, aby w pierwszych dniach przedszkola:
Tak zorganizować sobie czas, by móc być z dzieckiem pierwszego dnia w przedszkolu i gdy dziecko potrzebuje dłuższego czasu na adaptację.

Odprowadzać dziecko osobiście do przedszkola.
Dać dziecku lubianą przytulankę, zdjęcie mamy - w pierwszych dniach po ustaleniu z
wychowawczynią.
Nie spieszyć się, posiedzieć z dzieckiem, przytulić, zapewnić, że się po nie
wróci.
Pożegnać się ciepło, ale stanowczo, nie należy pytać dziecka o pozwolenie.

Zawsze należy zostawić dziecko z panią, nawet, jeżeli przy rozstaniu trochę płacze
– pani za chwilę je pocieszy.
RADY NA PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

-stosuj w przedszkolu krótkie pożegnania,
-nie okazuj dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, (przekazujesz
im wtedy swoje lęki),
-przygotuj dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można
pobrudzić,
-nie wyręczaj dziecka nawet gdyby wykonywało określone czynności niezdarnie,
nie zmuszaj dziecka do tego, by zawsze od razu opowiadało o tym, co wydarzyło
się w przedszkolu. To powoduje niepotrzebny stres, poczekaj aż samo zacznie mówić,
nie pytaj dziecka, co i ile zjadło, ale w co i z kim się bawiło,
-jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, postarajcie się, żeby przez kilka
dni odprowadzał je do przedszkola tata (rozstanie z nim jest często mniej
bolesne),
-staraj się w miarę możliwości skracać czas pobytu małego dziecka w przedszkolu
do 5 godzin (gdy dziecko już się przyzwyczai, możesz go wydłużyć),
-pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania, uprzedź dziecko, że gdy pobrudzi
lub zmoczy ubranie, może przebrać się w czyste. Jeśli dziecko zabrudzi ubranie
nie miej do niego pretensji i staraj się nie krytykować dziecka,
pozwól zabrać do przedszkola ulubiona zabawkę – przytulankę, to często daje
dziecku poczucie bezpieczeństwa, przypomina dom,
-w rozmowach o przedszkolu staraj się podkreślać jego dobre strony, ale nie
odbieraj dziecku prawa do własnej oceny życia przedszkolnego.

Dobrze jest pozwolić dziecku się wyżalić, wysłuchać jego relacji, podtrzymać je na duchu. Warto też rozpoznać trudne sytuacje i podkreślać, że podczas nieobecności mamy dziecko powinno szukać pomocy u swojej pani wychowawczyni postaraj się nawiązać dobry kontakt i stała współpracę z nauczycielkami danej grupy. Warto dowiadywać się o różne sprawy dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu.PROSIMY O ZABRANIE DLA DZIECI BUTÓW NA ZMIANĘ.
PRZYPOMINAM ŻE W CZERWCU NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PRZEDSZKOLA W CELU PODPISANIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Przedszkolowo.pl logo